Wat is coaching on the Job:

Dit is een nieuwe formule die bijzonder succesvol is met betrekking tot verbeteren van het persoonlijke niveau van lesgeven. Een goed instrument voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van een product. Op dit moment hebben wij goede referenties met het begeleiden van teams op het gebied van het leren zwemmen (zwem ABC). Door deeltijdwerk, versnippering in tijden en omvang van leerlingen is er grote kans dat men de bedrijfsfilosofie uit het oog verliest. Het bedrijfsontwikkelingsplan (BOP) biedt mogelijkheden in deze tijd om een duidelijke richting aan te geven. Daarnaast is het belangrijk om op persoonlijk niveau te werken (POP). Onze ingang met dit product is dan ook vanuit een persoonlijke ontwikkeling het product te versterken.

Ons werkveld is breder dan het leren zwemmen, ook andere gebieden waarbij een groot team werkt op diverse locaties aan een product bieden we mogelijkheden. Denk aan verenigingen (voetbal, gymnastiek), denk aan revalidatie enz.

Voordelen voor de lesgever:

We werken op zeer persoonlijk niveau om effect te bereiken, (POP). Er worden videoopnames gemaakt, deze worden besproken en hieruit worden gezamenlijk verbeterpunten vastgelegd. Het geheel is zeer concreet waardoor het verbeteren van vaardigheden bespreekbaar en ook zichtbaar wordt. Succes verzekerd door haalbare doelen waardoor ook de lesgever meer gemotiveerd wordt in zijn/haar functioneren. Onze ervaring is dat dit zeer goed werkt, bijna noodzaak is, bij de huidige meer ervaren (oudere) teams.

Voordelen voor de werkgever:

Wij krijgen veelvuldig vragen over verbetertrajecten, kwaliteitstrajecten enz. We hebben iets in gang gezet maar lopen vast. Als je op teamniveau start gaat iedereen enthousiast aan de slag alleen de prikkel verdwijnt weer na een tijd en de verandering wordt niet vastgehouden. Via coaching on the Job vergroot je kansen in de organisatie om een ingezette weg vast te houden.

De lesgever krijgt per persoon op maat een aantal verbeterpunten, de coordinator bewaakt dat maar wordt zelf ook ondersteund om een betere coach te worden, de manager bewaakt het tijdspad en te halen doelen. Zo is de cirkel rond en ontwikkelt men op persoonlijk maar ook op bedrijfsniveau.

© 2024 Quality Movement