Communicatie is noodzakelijk om goed samen te werken. Een goede organisatie onderscheid zich onder andere door heldere communicatie. In deze training wordt gewerkt vanuit een model waarbij zowel de interne als externe klantgerichtheid centraal staat. Je collega zien als klant is in het begin wat vreemd, maar een service gerichte instelling en gewoon open staan naar elkaar voorkomt een hoop ruis. Nog sterker, werknemers voelen zich prettigere en presteren beter als de communicatie helder en prettig verloopt. Communicatie naar de klant is altijd goed om bespreekbaar te maken. We plaatsen mensen snel in een hokje en hebben ons vooroordeel al klaar!

Service is geen afdeling maar een mentaliteit! Mensen maken het verschil!

Een greep uit de onderwerpen

gesprekstechnieken; o.a. open- gesloten vragen, actief luisteren, samenvatten, doorvragen

wie is onze klant; verhelderen wie en welke benadering

zet eens een andere bril op; verplaatsen in elkaars rol

de lastige klant, de boze klant, de collega die altijd er onderuit komt, de collega die altijd kortaf is

interpreteren versus observeren; wat is interpretatie en wat is werkelijkheid

© 2024 Quality Movement