Hoe beïnvloed gedrag de communicatie en de samenwerking? Gedragstijlen en de waarde daarvan voor het team.

‘He who knows others is learned.
He who knows himself is wise.’
Lao Tse, Chinese Philosopher.

Een team bestaat uit mensen. Mensen, die gedrag laten zien. Uit de praktijk én uit onderzoek blijkt de mate waarin iemand ‘effectief’ zijn natuurlijke gedrag laat zien, één van de belangrijkste sleutels is tot optimale samenwerking en dus tot teamsucces. Daarom is het (her)kennen, begrijpen en effectief toepassen van gedrag cruciaal voor optimale samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Deze training biedt u direct en helder zicht op eigen en andermans gedrag en de waarde daarvan voor het gehele team. Laat u verleiden, kom in beweging en ontdek de kracht van uw gedrag, het gedrag van uw teamgenoten en hoe u effectiever en met plezier samenwerkt.

Wat kunt u verwachten:
Een onvergetelijke training. Een training waarvan niemand op voorhand de uitkomsten kan voorspellen, maar waarvan de deelnemers later zullen zeggen: ‘weet je nog toen, die dag in januari met De Zwerm Groep!?’ Succes voor en door het team, het resultaat van samenwerken door effectiever in te spelen op gedrag.

Vanuit het doel van de training, (her)kennen van (uw) gedragstijlen en daar effectief gebruik van maken, laten wij ons leiden door wat er gebeurt, door wat de deelnemers inbrengen en meebrengen. Dat neemt niet weg, dat we doel- en resultaat gericht werken. Hiermee maken we het benodigde gedrag voor effectieve teamresultaten inzichtelijk en gaan het echt gebruiken.

Wat u niet hoeft te verwachten is een training waarbij u na de lunch in slaap valt of waarbij u alleen maar luistert. Het team is aan het werk en De Zwerm Groep begeleidt en activeert dit proces.

Voor wie bestemd
De training De Analyse van het Gedrag is voor: Organisaties die van teams ‘meesterlijke’ prestaties verwachten; Personen en Teams die vinden dat de samenwerking kan verbeteren; Mensen die in teamverband succesvol willen worden of blijven; Personen die eigen en andermans gedragsstijlen willen begrijpen en benutten; Personen die handvatten tot effectieve communicatie en samenwerking willen verkrijgen; Personen die elkaar effectief willen motiveren; Organisaties die het beste uit hun mensen en samenwerken willen halen.

Belangrijkste ingrediënten:

MDI-Gedragsanalyse: Met behulp van een MDI-gedragsanalyse krijgen de deelnemers een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van het gedrag van henzelf en de collega’s. Individuele gedragskenmerken van waarde voor de organisatie worden geïdentificeerd. Maar ook hoe je optimaal met elkaar kunt communiceren en samenwerken, waar hij of zij ondersteuning of aandacht nodig heeft, wat je moet doen om hem of haar te motiveren. Kortom, hoe wordt je effectiever als persoon en als teamlid. De Zwerm Groep procesbegeleiders zijn gecertificeerde MDI-experts.

Ruimte creëren:
Ieder mens is succesvoller als hij zichzelf kent. Om jezelf beter te leren kennen is ruimte nodig. Ruimte waarin respect, begrip, initiatief, verantwoordelijkheid nemen, veiligheid bieden, doelgericht te werk gaan, evalueren en resultaten vieren mogelijk zijn. Wij creëren deze ruimte in onze teamtrainingen.

Activiteiten: Er worden diverse activiteiten uitgevoerd. Deze worden gekozen, in samenspraak met het team. De activiteiten zijn gevarieerd. Mogelijke activiteiten zijn: bouwopdrachten (vlotten, katapult of brug); diverse sporten als kanoën, drakenboot varen en klimmen; creatieve opdrachten m.b.v. schilderen en kleien. Kortom, zeer veel mogelijkheden. Elke opdracht ondersteunt het bewust worden en ervaren van de kracht van gedrag en de eigen gedragstijlen uit de individuele MDI-Gedragsanalyse.

Humor en plezier: Als mensen iets met plezier doen, ontstaat er een sfeer van openheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Want je kunt jezelf zijn en dat bevordert je bewustwording.

Weg uit de dagelijkse routine: We halen mensen weg uit hun dagelijkse routine door een omgeving te creëren, die anders is. Hierdoor verandert hun perspectief. Bovendien biedt dat mensen de ruimte om zichzelf te zijn. Die beleving blijft hangen en zorgt voor verankering van het resultaat.

Leren door te doen: Mensen leren alleen als zij het noodzakelijk vinden om iets te leren. De wil is de sleutel om iets te doen. Bovendien leren veel mensen door te doen. Alles wat mensen op die manier te weten komen, passen ze vervolgens weer toe.

Werkwijze: Onze werkwijze bestaat uit de volgende stappen: U kiest voor De analyse van gedrag; Deelnemers maken de MDI-Gedragsanalyse; Uitvoering teamtraining en ervaren van MDI-Gedragsanalyse; Evaluatierapport bespreken met opdrachtgever; Evaluatiegesprek na zes maanden;

Data: Op afspraak.

Locatie: Wij trainen bij voorkeur op het buitensportcentrum Outdoor Valley te Bergschenhoek. In overleg zijn andere locaties mogelijk (Incompany).

© 2024 Quality Movement