Opleidersblog: Co Creatie van Gnoe’s en Zebra’s

Waarom zoeken deze dieren elkaar op tijdens hun drinkstop?
En…enig idee?
Het benutten van talenten!

De een heeft een sterk ontwikkeld reukvermogen de ander dito vermogen om te horen. Deze talenten worden samengevoegd om de leeuw voor te zijn anders zijn zij zelf de middaglunch. Een mooi afweersysteem, product, d.m.v. samenwerking!

Onlangs zaten wij als opleidingsbedrijf aan tafel bij een klant. Na het bezichtigen van de nieuwe locatie werd gesproken over de veranderende klant, markt maar ook omgeving waarin zij zich bevinden. Vanuit dit gesprek kwamen een aantal deelvragen naar voren.

De ene vraag ging over kwaliteit van lessen de andere over communicatie en zeker beleving. Als opleidingsbedrijf heb je je sterke punten maar niet voldoende om aan alle vragen van de klant te voldoen. Na overleg met de klant werd besloten de regie bij 1 partij te laten en te zoeken naar een partner welke samen met ons een afgestemd programma kon maken.

Zoals goede zebra’s betaamt, op pad en op zoek naar de ideale Gnoe.

Na zorgvuldige selectie werd samen met een talentvolle Gnoe een programma ontwikkeld, ieder met inbreng van eigen expertise, tgv de klant en hun medewerkers. Een mooi afwisselend en aansluitend programma ontstond waarin verschillende onderwerpen te onderscheiden waren maar niet los van elkaar werden behandeld. Medewerkers blij en klant maar ook Zebra’s en Gnoe tevreden!

Martin Witte, Quality Movement
Quality Movement, Sfr erkend opleidingsbedrijf

Gnoe: Olivier Oostelbos, Jelloo
Zebra’s: Tanja van der Spijk en Martin Witte, Quality Movement

© 2024 Quality Movement