De stilte zegt niets, of… alles!

Opleidersblog: elke twee weken vindt u in de RECRON Intern een nieuw artikel omtrent training en opleiding, geschreven door diverse SFR erkende opleiders. Hier is het eerste artikel, door Martin Witte.

 

“Onlangs was ik op een feestavond c.q. huldiging van een welbekende Nederlandse schaatsster die een medaille haalde op de WK Allround, EK Allround en afstanden kampioenschap. Deze vlotte jonge dame, wel bekend voor ons, werd door een samenwerking van verenigingen uit ons dorp in het zonnetje gezet. Na een toespraak, bloemen en oorkonde van de burgemeester, voorzittersverhalen van verschillende clubs waar deze dame heeft geschaatst en getennist en een semi Mart Smeets die haar op een leuke manier interviewde, kwam een tante aan het woord. “

“Deze tante, supporter van het eerste uur, hield een fantastisch pleidooi over haar respect voor de werkwijze van dit grote talent. Velen van ons stonden ontroerd te luisteren naar haar mooie woorden. Tot….de voorzitter de microfoon uit haar handen nam en aangaf dat haar eerbetoon niet gepland was en dat zij vanwege het strakke tijdspad toch redelijk moest doorpraten, lees: opschieten. Een boegeroep ging door de ruimte gevuld met massaal toegestroomd publiek. De tante hervatte haar verhaal en rondde stoïcijns haar gesprek af. Een groot applaus volgde. De avond verliep verder naar voldoening van de voorzitter en een ieder keerde ‘tevreden’ naar huis.

Na het weekend stond een mooi artikel op de site van de vereniging aangevuld met enkele foto’s van de avond. Wederom een kwinkslag naar de tante want er werd met geen woord gerept over haar verhaal. Aangezien je tegenwoordig kan reageren op de artikelen gebeurde dit hier ook. Een meelevende supporter vond het maar heel vreemd dat dit mooie stuk niet werd genoemd in het artikel. Een andere medestander vond dit respectloos naar de tante en de schaatsster. Na een nachtje slapen zat dit verhaal mij toch niet lekker en ik schreef het volgende: “Beste supporters, bekijk deze zaak eens van een andere kant. Ik kan jullie gerust stellen….De grootste componisten der aarde maakten er al gebruik van. Stiltes in de muziek om het navolgende te accentueren”. U begrijpt het natuurlijk al…..door het storen van het gesprek van de tante, het niet noemen in het artikel is door deze stilte juist nadruk komen te liggen op dit onderwerp.  De herinnering blijft bij het verhaal van de tante met de daarbij behorende glimlach van de schaatsster! Deze stilte zegt alles!

Nu vraag ik me af…waar gebruiken wij in ons bedrijf, opleidingsbedrijf in de branche, deze stiltes? Soms is ‘een stilte’ respect door te luisteren naar anderen of door het laten vallen van ‘een stilte’ in een gesprek juist de aandacht trekken. ‘Stil zijn’ kan ook betekenen: ik ben aan het kijken, scannen, bundel de informatie en gebruik het voor het volgende. Muzikale opbouw, van stil naar climax, om een oefening na de stilte nog fanatieker uit te voeren. Enfin, er zijn wel wat voorbeelden te noemen.

Nu word ik nieuwsgierig…..hoe gebruikt en benut u stiltes?”

Martin Witte, Quality Movement
Quality Movement, Erkend SFR opleider

© 2024 Quality Movement